Bolig med eller uten bemanning

Tjenester

- Bo- og omsorgstilbud

 

 

Bo- og omsorgstjenester for kort og langtid, for mennesker med sammensatte og komplekse behov.  Tjenestene leveres med og uten bemanning.

Differensierte  bo- og omsorgstiltak. Her kan vi bidra med bosetting, veiledning, oppfølging og integrering i samarbeid med hver enkelt kommune. Herunder også enslige mindreårige asylsøkere.

 

Krevende klienter kan ha behov for tilsyn enten døgnkontinuerlig eller til visse tider i døgnet. Vi kan bistå med dette. Enten på sted hos kunde, sykehjem eller eget egnet sted. Vi kan bistå med alternativt botilbud. Vi har personell som har kompetanse både innen helsesektoren og vekterutdanning. 

 

 

 

Vi kan også skreddersy kurs til deg, din bedrift eller organisasjon

Et enklere liv starter med oss!

Kontakt oss for mer informasjon.

Eller ring 40 39 40 40