Vi er NobisCura

Vi leverer trygghet og omsorg for mennesker med sammensatte utfordringer og behov, der vi skreddersyr tiltak for hvert enkelt individ og familier.

Leverandør av helse, trygghet og omsorgsbaserte tjenester. Tjenestene retter seg mot barn, ungdom, voksne, og familier med sammensatte og særskilte behov. Med utgangspunkt i tjenestemottakers  ønsker, muligheter og behov, tilrettelegger vi tjenester basert på de forutsetninger og ressurser som er til stede.

I samarbeid med pårørende, offentlige og private aktører kan vi tilby løsninger skreddersydd etter mottakers behov.

 Målet er å tilrettelegge for mestring og utvikling som skaper varige endringer, slik at tjenestemottaker kan ta ansvar for egen utvikling og livssituasjon.

NobisCura – vi bryr oss med respekt, verdighet, omsorg og kvalitet.

 

Tjenester

- Bo- og omsorgstilbud

Bo- og omsorgstjenester for kort og langtid, for mennesker med sammensatte og komplekse behov.  Tjenestene leveres med og uten bemanning.

  - Skole

  Trygghetstiltak rettet mot skole, elever og lærere, samt øvrig personale. Miljøterapeutiske tiltak mot elever med adferdsvansker som har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging i hverdagen. Alternative skoletilbud for elever med adferdsvansker og spesielle behov. Kurs og opplæring for ansatte i skolen, som for eksempel konflikthåndtering, førstehjelp etc.

  - Krevende brukere

  Ekstra bemanning til institusjoner, skoler og kommuner med krevende brukere. Dette er rettet mot brukere med for eksempel utagerende og/eller voldelig adferd, suicidale og/eller selvskadere, mobbing, m.m.

   

   - Barnevernstiltak

   Miljøterapeutiske tjenester for barn, familier og ungdom som har behov for ekstra tilrettelegging og trygghet i det daglige. Tjenestene skreddersys i samarbeid med skoler, pårørende og offentlige aktører. Herunder avlastning, næromsorg og ettervern.

   - Bosetting og integrering av flyktninger og asylsøkere

   Differensierte  bo- og omsorgstiltak. Her kan vi bidra med bosetting, veiledning, oppfølging og integrering i samarbeid med hver enkelt kommune. Herunder også enslige mindreårige asylsøkere.

    

    Kurs

    Kurs i grunnleggende førstehjelp

    Kurset omhandler blant annet egensikkerhet og varsling, kjeden som redder liv, pasientundersøkelse, brudd, behandling av blødninger, opptreden og tiltak ved trafikkulykke, bevisstløs pasient og hjertestans.

    Hjertestarterkurs (DHLR)

    Kurset omhandler blant annet rask og korrekt behandling med HLR (hjerte-lunge-redning), og bruk av hjertestarter.

    Vi kan også skreddersy kurs til deg, din bedrift eller organisasjon

    Møt våre partnere

    NobisCura AS eies av en gruppering med 5 nøkkelpersoner, som samlet har bred erfaring innenfor forskjellige fagområder.

    Stian K. Stenebråten

    - Daglig leder & styremedlem

    Lege, som jobber og har erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, indremedisin og akuttmedisinske tjenester. Stian jobber som fastlege ved Borge Legesenter, lege ved Fredrikstad legevakt, og i akuttmottaket på sykehuset Kalnes. Han har bred erfaring fra kommunale helsetjenester, og har god innsikt innen norsk helselovgivning og trygdemedisin. Har tidligere jobbet flere år i Forsvaret, som blant annet sanitetsoffiser med erfaring fra Norges internasjonale operasjon i Afghanistan. Har også erfaring innen private helseløsninger.

    Kent Sørensen

    - Styremedlem
    Kent Sørensen har bred erfaring innen sikkerhet og førstehjelp. Han startet opp det offentlig godkjente vaktselskapet Fokus Sikkerhet Vakt AS som fusjonerte med Quality Security i 2017. Der er han operativ leder og avdelingsleder. Kent er ambulansepersonell og har jobbet som førstehjelpsinstruktør i mange år, og har bred erfaring innen sikkerhet, førstehjelp og ledelse. Kent har også jobbet som miljøarbeider på institusjon for Bufetat.

    Rolf Thorkildsen

    - Styremedlem

    Etablerte Norsk Vektertjeneste AS i 1993, der han var daglig leder og styreleder. Har også andre styreverv i næringslivet. Norsk Vektertjeneste ble videreutviklet til miljøbedrift, har fått miljøfyrtårn, næring for klima, nominert til Oslo miljøpris i 2015 og 2016.
    Selskapet ble solgt til Toma Security AS og hadde i 2018 en omsetning på 35 millioner.
    Rolf Thorkildsen fortsatte som key account manager i Toma Security, med 10 % eierandel og styremedlem i selskapet. Jobbet flere år med omsorg og sikkerhet med psykiatriske pasienter.

    Bjørn Øien

    - Styreleder

    Utdannelse innen administrasjon, ledelse, økonomi , pedagogikk og jus.
    Utdannelse og lang erfaring fra Forsvaret.
    Jobbet som markedsdirektør, salgssjef , daglig leder for flere sikkerhetsselskaper.
    35 års erfaring innen sikkerhetsarbeid og omsorg.
    Jobbet flere år med omsorg og sikkerhet med psykiatriske pasienter.

    Anders Amundsen

    - Styremedlem

    Anders Amundsen ble ferdig utdannet barnevernspedagog i 1998. Han har jobbet på flere institusjoner og har lang erfaring fra miljøterapi, næromsorg, tilrettelegging og utføring av barnevernstiltak rettet mot barn, ungdom og deres familier. Jobber også som familierådskoordinator for Bufetat.

    Et enklere liv starter med oss!

    Kontakt oss for mer informasjon.

    Eller ring 40 39 40 40