Vi er NobisCura

Vi leverer trygghet og omsorg for mennesker med sammensatte utfordringer og behov, der vi skreddersyr tiltak for hvert enkelt individ og familier.

Våre verdier og hva vi står for:

  • Trygghet – Forutsigbare trygge og sikre rammer, for en bedre hverdag
  • Kvalitet – Høy faglig kompetanse
  • Individualitet – tjenester og tilbud som blir optimalisert til det enkelte individs behov.
  • Verdighet / respekt – Individuell respekt for hvert enkelt menneske.
  • Nobiscura er latinske navnet for: VI BRYR OSS

Vårt mål er å hjelpe barn, unge, familier og voksne til en bedre, lettere og tryggere hverdag. Vi kan tilby alt fra enkel oppfølging og veiledning i det daglige liv, til forskjellige døgnkontinuerlig tjenester optimalisert for den enkelte.

Vi ønsker og tilby tjenester der man tar utgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker basert på forutsetninger og den enkeltes ressurser for best mulig utvikling og mestring, gjennom utvikling av egne ressurser og kunne ta ansvar for egen livssituasjon.

NobisCura AS er også et offentlig godkjent vaktselskap. Vi har solid og lang erfaring innen sikkerhet. Kombinert med Helse og Omsorg skal vi skape trygge omgivelser for våre kunder.

 

Om oss

NobisCura er et aksjeselskap som ble stiftet i 2019, med hovedkontoret i Oslo kommune. Avdelingskontor i Moss/Fredrikstad

Vi er etablert for å være en attraktiv leverandør i markedet for omsorgstjenester samt sikkerhet og trygghet.

Ledelsen i NobisCura har svært bred erfaring med å implementere og levere tilsvarende og lignende type tjenester gjennom en årrekke som sentrale ledere med bred erfaring. Denne erfaringen kombinert med sine ressurser vil bidra til at NobisCura vil kunne levere en innovativ og kvalitativ god tjeneste.

Vi bruker personell med blanding av helseutdannelse og sikkerhetserfaring. Dette styrker kompetansen til å ivareta spesielt vanskelige klienter.

 

Eksempel på organisering av leveransen.

NobisCura er opptatt av å ha en nærhet til leveransen og kort vei mellom operativ ledelse hos oppdragiverne og ledelsen av virksomheten. For å kunne utvikle tjenestene og sikre et godt samarbeid med oppdragsgiver, erfarer vi kort vei mellom operativ og administrativ ledelse er viktig.
NobisCura har synlig og dedikert ledelse som en av sine kjerneverdier i alle vår leveranse og vil også ha det ved denne leveransen.

Møt våre partnere

NobisCura AS eies av en gruppering med 5 nøkkelpersoner, som samlet har bred erfaring innenfor forskjellige fagområder.

Bjørn Øien

- Styreleder

Utdannelse innen administrasjon, ledelse, økonomi , pedagogikk og jus.
Utdannelse og lang erfaring fra Forsvaret.
Jobbet som markedsdirektør, salgssjef , daglig leder for flere sikkerhetsselskaper.
35 års erfaring innen sikkerhetsarbeid og omsorg.
Jobbet flere år med omsorg og sikkerhet med krevende klienter.

Anders Amundsen

- Daglig leder / Styremedlem

Anders Amundsen ble ferdig utdannet barnevernspedagog i 1998. Han har jobbet på flere institusjoner og har lang erfaring fra miljøterapi, næromsorg, tilrettelegging og utføring av barnevernstiltak rettet mot barn, ungdom og deres familier. Jobber også som familierådskoordinator for Bufetat.

Rolf Thorkildsen

- Styremedlem

Etablerte Norsk Vektertjeneste AS i 1993, der han var daglig leder og styreleder. Har også andre styreverv i næringslivet.Meddommer i Oslo tingrett. Norsk Vektertjeneste ble videreutviklet til miljøbedrift, har fått miljøfyrtårn, næring for klima, nominert til Oslo miljøpris i 2015 og 2016.
Selskapet ble solgt til Toma Security AS og hadde i 2018 en omsetning på 35 millioner.
Rolf Thorkildsen fortsatte som key account manager i Toma Security, med 10 % eierandel og styremedlem i selskapet. Jobbet flere år med omsorg og sikkerhet med krevende klienter.