Krevende klienter

Tjenester

Krevende klienter

 

 Vi bistår med sikkerhets og helsepersonell for krevende klienter. Det kan være innlagte pasienter, klienter hjemme, klientens bosted, våre avlastningssentere.

Vi kan bistå med alternative bosteder. Bemanning med godkjente vekter kombineret med eventuelle helseutdanning..

Tett dialog med kunde – oppdragsgiver for en sikker og trygg utførelse av oppdraget 

 

Bo- og omsorgstjenester for kort og langtid, for mennesker med sammensatte og komplekse behov.  Tjenestene leveres med og uten bemanning.

Ekstra bemanning til institusjoner, skoler og kommuner med krevende brukere. Dette er rettet mot brukere med for eksempel utagerende og/eller voldelig adferd, suicidale og/eller selvskadere, mobbing, m.m.

Differensierte  bo- og omsorgstiltak. Her kan vi bidra med bosetting, veiledning, oppfølging og integrering i samarbeid med hver enkelt kommune. Herunder også enslige mindreårige asylsøkere.

 

Krevende klienter kan ha behov for tilsyn enten døgnkontinuerlig eller til visse tider i døgnet. Vi kan bistå med dette. Enten på sted hos kunde, sykehjem eller eget egnet sted. Vi kan bistå med alternativt botilbud. Vi har personell som har kompetanse både innen helsesektoren og vekterutdanning

 

 

Vi kan også skreddersy kurs til deg, din bedrift eller organisasjon

Et enklere liv starter med oss!

Kontakt oss for mer informasjon.

Eller ring 40 39 40 40